##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt

Thiết bị thi công cọc khoan nhồi đa dạng về chủng loại, tính năng, phương pháp cắt đất, lấy phoi đất và đặc biệt có nhiều nhà sản xuất cung cấp thiết bị thi công. Tuy nhiên thiết bị thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ phục vụ cho giải pháp gia cố nền móng trong các công trình xây chen tại các khu đô thị lớn với diện tích nhỏ và hạ tầng kỹ thuật giao thông tiếp cận công trình không thuận tiện thì rất ít nhà sản xuất quan tâm. Tốc độ đô thị hóa lớn, nhu cầu xây mới thay thế các công trình cũ và xuống cấp tại các đô thị lớn ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một giải pháp công nghệ thi công phù hợp đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, đáp ứng được các chỉ tiêu kinh tế là một bài toán tổng thể. Bài báo giới thiệu về thiết bị thi công “cọc nhồi đường kính nhỏ” phục vụ cho công tác thi công cọc chịu lực, tường vây chắn đất, phù hợp với điều kiện mặt bằng thi công chật hẹp.

Tài liệu tham khảo

 1. PGS.TS Trịnh Chất, TS Lê Văn Uyển (2006), Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục.
 2. Nguyễn Y Tô (1988), Sức bền vật liệu, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 3. PGS.TS Trần Xuân Tuỳ, ThS. Trần Minh Chính, KS. Trần Ngọc Hải (2005), Giáo trình hệ truyền động thuỷ khí, Nhà xuất bản xây dựng.
 4. TCXDVN 356 (2005), Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép tiêu chuẩn thiết kế, Nhà xuất bản Xây dựng.
 5. Phan Quang Minh, Ngô Thế Phong, Nguyễn Đình Công (2011), Kết cấu bê tông cốt thép (phần cấu kiện cơ bản), Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
 6. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9395:2012 về Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu.
 7. Nguyễn Văn Mạnh (2014), Nghiên cứu thiết kế thiết bị thi công “cọc khoan nhồi tiết diện nhỏ” cho phân khúc nhà xây chen, với điều kiện mặt bằng và hạ tầng thi công chật hẹp.
 8. Nguyễn Văn Mạnh (2013), Luận văn thạc sĩ;
 9. Load Strength, RTH 325 - 89.ST.MIHAILESCU (1983), Masini de constructii si pentru prelucrarea agregatelor. Editura didactic¨ si pedagogica- Bucurestil 1983.
 10. Nagaratnan Sivakugan, Sajny Kumar Shaceta and Braja M.Das (2013), Rock mechanics introducetion, CRC Rress.
 11. B.H.G. Brady, E.T. Brow (2004), Rock mechanics for under ground mining, Kluwer academic Publishers.
 12. John A. Hudson, John P. Harrison (2000), Engineering rock mechanics an Introduction to the Principles, Pergamon.
 13. Venkata Ramasubbarao GODAVARTHI*, Dineshbabu MALLAVALLI, Ramya PEDDI, Neelesh KATRAGADDA, and Prudhvikrishna MULPURU (2011) Contiguous Pile Wall as a Deep Excavation Supporting System, Leonardo Electronic Journal of Practices and Technologi
 14. Nick Wharmby Brian Perry Civil, Hamilton, Waikato, New Zealand (2010), Development of Secant Pile Retaining Wall Construction in Urban New Zealand,
 15. Dr. Elfatih M. A. Ahmed1, Dr. Mohamed A. Osman2, Mohamed E. M. Ali3 (2016), Shoring for Deep Excavation in Urban Khartoum, Sudan 1,2,3Engineering Services & Design (ESD)-Khartoum, Sudan
 16. John Gannon (2015) ,Primary firm secant pile concrete specification, Geotechnical Engineering, Proceedings of the Institution of Civil Engineers
 17. M. Korff , A.F. van Tol , E. de Jong (2007), Risks related to CFA- pile walls, 14th ECSMGE Madrid 2007
 18. Building Research Establishment, (2004) ‘working platforms for tracked plant’, BRE Press, Garston Watford, United Kingdom
 19. Bustamante, M. and Gianeselli, L. (1998). Installation parameters and capacity of screwed piles. Proceedings of the 3rd Int. Geotechnical Seminar on Deep Foundations on Bored and Auger Piles, Ghent, Belgium, 19–21 October 1998, pp. 95–108
 20. Larisch, M, Poskitt, N, Netterville, H and Dredge S (2013), ‘Advanced quality assurance for piling worksfor the WICET project in Gladstone’, AGS journal, vol. 48, no. 1, pp. 99–112.
 21. Nguyen, T, V, Rayamajhi, D, Boulanger, R, W, Ashford, S, A, Lu, J, Elgamal, A, and Shao, L, (2013), ’Design of DSM Grids for Liquefaction Remediation’, Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, pp. 1923- 1933