##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng trụ đất xi măng cho công trình bể chứa xăng dầu ở tỉnh Tiền Giang

Thiệu Ngọc Hồ , Nguyễn Ngọc Thắng

Tóm tắt

Muốn xây dựng công trình trên vùng đất yếu cần phải có giải pháp xử lý nhằm tăng sức chịu tải và giảm khả năng biến dạng. Chính vì vậy việc tìm ra giải pháp gia cố nền vừa hiệu quả vừa tiết kiệm chi phí, giảm gây ô nhiễm môi trường rất được quan tâm trong thiết kế xây dựng hiện nay. Giải pháp gia cố nền đất sử dụng công nghệ trụ đất xi măng đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về mặt kinh tế và kỹ thuật. Trong nghiên cứu này, sử dụng mô hình số (Plaxis 2D) để mô phỏng sự phân bố ứng suất, biến dạng trong nền đất yếu vào công trình bể chứa xăng dầu đươc gia cố nền bằng trụ đất xi măng tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Tài liệu tham khảo

  1. . Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Gia cố nền đất yếu – Phương pháp trụ đất xi măng, TCVN9403-2012, Hà Nội.
  2. . Bruce, D. A. (2000), An Introduction to the Deep Soil Mixing Methods as used in Geotechnical Applications, FHWA-RD-99-138, Federal Highway Admisnistration, McClean, VA.
  3. . Coastal Development Institute of Technology (CDIT) (2002), The Deep Mixing Method, Principle, Design and Construction, Japan.
  4. . Đậu Văn Ngọ (2008), Giải pháp xử lý đất yếu bằng đất trộn xi măng, Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM, Tạp chí Phát triển KH&CN, tập 11, số 11-2008, trang 57-63.
  5. . Hồ sơ báo cáo địa chất công trình tại tp Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Phú TG, 2020.
  6. . Lareal Nguyễn Thành Long, Lê Bá Lương, Nguyễn Quang Chiêu, Vũ Đức Lục (1994), Công trình trên đất yếu trong điều kiện Việt Nam, Trường Đại học Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh.
  7. . Nguyễn Viết Trung , Vũ Minh Tuấn, Cọc xi măng đất – Phương pháp gia cố nền đất yếu, Nhà xuất bản Xây dựng
  8. . Trần Nhật Tiến (2008), Kỹ thuật đường ống và bể chứa, NXB Đà Nẵng.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả