##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu

Nguyễn Đăng Trình , Phạm Đức Thắng , Phan Quỳnh Trâm

Tóm tắt

Những ảnh hưởng của đại dịch và các chính sách thuế quan của các nền kinh tế mạnh khiến nhiều nhà sản xuất đa quốc gia mong muốn xây dựng trụ sở ở Việt Nam. Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn do có những điều kiện thuận lợi về cả cơ sở vật chất và chi phí lao động. Nhu cầu thuê đất, nhà xưởng và kho bãi tăng đột biến khiến giá thuê ở các khu công nghiệp gần các thành phố lớn leo thang. Việt Nam cũng là một trong những thị trường có chi phí xây dựng công nghiệp cạnh tranh nhất. Do đó xác định các yếu tố ảnh hưởng chi phí xây dựng nhà xưởng là cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Bài báo này đưa ra những nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến chi phí xây dựng nhà xưởng bằng cách tổng hợp những nhân tố từ các nghiên cứu khoa học, khảo sát các ý kiến chuyên gia và thông qua khảo sát những người có liên quan trong lĩnh vực xây dựng. Kết quả phân tích đưa ra các nhóm nhân tố gây ảnh hưởng nhiều đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu bao gồm nhân tố liên quan đến chiến lược của nhà thầu, nhân tố đặc điểm kỹ thuật của dự án, nhân tố thay đổi theo thị trường.

Tài liệu tham khảo

 1. . Vietnam Special Report_Vietnam Industrial Market: Time For A Critical Makeover May 2020 của Tập đoàn CRBE.
 2. . Ines Siqueira, Automated Cost Estimating System Using Neural Networks, Project Management Institute , 1999.
 3. . E.A. Lotfy & A.S. Mohamed, Applying Neural Networks in Case-Based Reasoning Adaptation for Cost Assessment of Steel Buildings, International Journal of Computers and Applications, 2002.
 4. . Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008.
 5. . Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., and Anderson, R.E., Multivariate data analysis, 7th ed., NJ: Pearson Education, Upper Saddle River, 2010.
 6. . Pan Hua và cộng sự, Practical Application Study of Neural Network in Cost Estimation of Industrial Plant, China Academic Journal Electronic Publishing House, 1006 -9348 ,2010.
 7. . Gwang - Hee Kim và cộng sự, Comparison of School Building Construction Costs Estimation Methods Using Regression Analysis, Neural Network, and Support Vector Machine, Journal of Building Construction and Planning Research,2013.
 8. . El-Sawah và Moselhi, Comparative study in the use of neural networks for order of magnitude cost estimating in construction, Journal of Information Technology in Construction, 2014.
 9. . Nabil Ibrahim El-Sawalhi và cộng sự, A neural network model for building construction projects cost estimating, KICEM Journal of Construction Engineering and Project Management,2014.
 10. . Phan Văn Khoa, Ước lượng chi phí đầu tư xây dựng dự án chung cư bằng Neural Networks, Luận văn thạc sĩ - Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh, 2006.
 11. . Lưu Nhất Phong, Ứng dụng mạng Nơ-ron nhân tạo và hồi quy đa biến để dự báo tổng mức đầu tư các dự án công trình giao thông, Luận văn thạc sĩ - Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh, 2010.
 12. . Lê Khắc Huấn, Áp dụng mô hình mạng nơron trong vệc dự báo giá thành của dự án xây dựng nhà cao tầng, Luận văn thạc sĩ - Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh, 2011.
 13. . Nguyễn Minh Quang, Ước lượng hi phí xây dựng trường THPT tại TP.HCM bằng ANN, Luận văn thạc sĩ - Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh, 2017.
 14. . WisnuIsvara, Yusuf Latief, Andreas Wibowo, Murthada Askari (2015), "Comparison of Cost Estimation Methods using Hybrid Artificial Intelligence on Schematic Design Stage: RANFIS and CBR-GA", International Journal of Engineering Research and Applications ISSN: 2248-9622, Vol. 5, Issue 11, (Part - 4) November 2015, pp.33-38.
 15. . Chan, S.L., and Park, M. (2005), “Project cost estimation using principal component regression”. Construction Management and Economics, 23, pp 295-304.