##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoài Nghĩa , Trương Thị Tuyết Sim

Tóm tắt

Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng diễn biến phức tạp và có tần suất xuất hiện khác nhau. Nghiên cứu này xác định tần suất xuất hiện của các hành vi vi phạm để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước tập trung xác định các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm này. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên ý kiến của các chuyên gia đang làm những công việc liên quan đến các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng. Năm hành vi vi phạm trật tự xây dựng có tần suất xuất hiện cao nhất bao gồm: (1) xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, (2) xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng theo quy định, (3) xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong trường hợp được miễn giấy phép xây dựng, (4) xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, và (5) xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định. Từ việc đánh giá này, các giải pháp để làm giảm số lượng các hành vi vi phạm đã được đề xuất giúp nâng cao năng lực quản lý xây dựng của các cơ quan quản lý nhà nước.

Tài liệu tham khảo

 1. . Chính phủ (2017). Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017.
 2. . Arimah, C. B. and Adeagbo. D. (2000). Compliance with urban development and planning regulations in Ibadan, Nigeria. Habitat International, 24: 279-294.
 3. . Schwemm, G. R. (2006). Barriers to Accessible Housing: Enforcement Issues in Design and Costruction Cases under the Fair Housing Act. University of Richmond Law Reriew, 40:753-866.
 4. . Aniekwu, N. (2007). Accidents and safety violations in the Nigerian Construction Industry. Journal of Science and Technology, 27(1) April 2007.
 5. . Salari M. and Sohi, M. S. (2017). Analyzing the Role of Constructional Violations in the Failure of Urban Development Plans of the Tehran Metropolis. Bagh-e Nazar, 14(51): 5-24.
 6. . Nguyễn, T. T. H. (2016). Tăng cường quản lý xây dựng theo quy hoạch đô thị thông qua giấy phép xây dựng ở Thành phố Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng, 29: 49-53.
 7. . Bùi, V. L. (2017). Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị thành phố Điện Biên Phủ. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận văn Thạc sĩ.
 8. . Hứa, P. Đ. (2019). Đánh giá mức độ hài lòng của người dân đến công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Trà Vinh, Đại học Trà Vinh, Luận văn Thạc sĩ.
 9. . Phùng, Đ. T. (2019). Hoàn thiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.
 10. . Chử, T. K. M. (2014). Quản lý nhà nước về trật tự xây dưng đô thị trên địa bàn quận Hoàng Mai, Đại học Quốc gia Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ.
 11. . Trần, T. T. M. (2016). Xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý trật tự xây dựng nhà ở đô thị trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Luận văn Thạc sĩ.
 12. . Huỳnh, L. H. (2017). Đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến việc quản lý và sử dụng đất tại quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Luận văn Thạc sĩ.
 13. . Phạm, T. H. (2020). Đánh giá việc thực thi quy hoạch chung xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh – lý thuyết và thực tiễn. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Luận án Tiến sĩ
 14. . Ngô, Q. T. (2019). Một số vấn đề về tình trạng trật tự xây dựng ở huyện Bình Chánh và thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học Đại học Văn Lang, 16: 9 tr.
 15. . Phạm. S. L (2008) Quy định mới của Thông tư 03/2018/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng vẫn chưa bịt được kẽ hở. Báo Kinh tế & Đô thị (31/5/2018).
 16. . Hallowell, R. M. and Gambatese, A. J. (2009). Construction Safety Risk Mitigation. Journal of Construction Engineering and Management, 135(12): 1316-1323.
 17. . Ou, W. S., Tseng, P. K., Kuo, P. Y., & Chao, Y. C. (2011). Assessment of the Environmental Load of Building Violations in Tainan City: Analysis of Carbon Dioxide Emissions. Applied Mechanics and Materials, 71–78: 2636–2643.
 18. . Nguyễn, H. N., Phạm, V. B., và Phùng, H. V. Q. (2021). Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng, Tạp chí Vật liệu và Xây dựng, 1: 121-124.
 19. . Thanh tra Sở xây dựng TP. Hồ Chí Minh (2018): Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 (12/2018).