Quay trở lại Chi tiết Bài báo Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Tải xuống Tải xuống PDF