##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ

Huỳnh Thị Kim Loan

Tóm tắt

Hiện nay, công trình xanh (CTX) đang là xu thế phát triển của kiến trúc thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh, các công trình dân dụng như trường học, văn phòng hay chung cư thì công trình công nghiệp cũng đang được vận dụng xu hướng này một cách rất mạnh mẽ. Mục đích hướng đến của CTX là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho con người. Nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa thì việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp là một hướng đi cần thiết. Bài viết này là bức tranh tổng quan về các CTX tại Việt Nam, đồng thời hệ thống hóa một số tiêu chuẩn đánh giá về CTX và cuối cùng sẽ phân tích các giải pháp có thể áp dụng để đạt được chứng nhận công trình công nghiệp xanh tại Nam bộ thông qua điển hình là nhà máy thép ATAD Việt Nam tại Đồng Nai.

Tài liệu tham khảo

  1. . Phạm Ngọc Đăng, Các giải pháp thiết kế công trình xanh ở Việt Nam, NXB Xây Dựng, Hà Nội, 2014.
  2. . Le Thi Hong Na and Dang Nguyen Hong Anh, “An Analysis of Green Building Certification Systems in Vietnam”, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture (ICSCEA) 2019 in HCMUT, Ho Chi Minh City, 2019.
  3. . DODGE Data and Analytics, “World Green Building Trends 2018”, South East Asia, Smart Market Report, 2018.
  4. . https://www.worldgbc.org/rating-tools
  5. . https://vgbc.vn/cong-trinh-xanh/
  6. . https://atad.vn/vi/leed/
  7. . https://vsci.guru/
  8. . https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/12/