##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Ứng dụng công nghệ GPS thành lập lưới khống chế hạng IV phục vụ thành lập bản đồ hiện trạng dự án đầu tư xây dựng nhà máy nước sạch sông Hồng Vĩnh Phúc

Nguyễn Thành Len

Tóm tắt

Với điều kiện địa hình dạng tuyến, không thông hướng, địa hình chia cắt , tác giả đã sử dụng công nghệ GPS để thành lập lưới khống hạng IV . Đây là giải pháp phù hợp, tiết kiệm chi phí, thời gian và đảm bảo độ chính xác. Ở đây công nghệ GPS đã thành lập lưới khống chế hạng IV phục vụ công tác thành lập bản đồ hiện trạng tỉ lệ 1 : 500, dự án đầu tư nhà máy nước sạch sông Hồng - Vĩnh Phúc.

Tài liệu tham khảo

  1. . Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 Quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dự liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.
  2. . Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 06/2009/TT-BTNMT ngày 18 tháng 06 năm 2009 quy định về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xây dựng lưới tọa độ.
  3. . Bộ tài nguyên và Môi trường, Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.
  4. . Đặng Nam Chinh, Đỗ Ngọc Đường (2003). Công nghệ GPS. Bài giảng ngành Trắc địa, trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hà Nội.
  5. . Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa (2004). Trắc địa cơ sở (Tập 1- Tập 2). Nhà xuất bản Giao thông vận tải.