##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Đô thị đại học –mô hình mới trong giáo dục đại học

Huỳnh Thị Hồng Thúy

Tóm tắt

Đô thị đại học là một mô hình phát triển cao của nền giáo dục tiên tiến tại một số quốc gia trên thế giới. Nó đảm nhận chức năng giáo dục đồng thời đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng đồng. Các trường đại học hiện nay có xu hướng ngày càng mở rộng về quy mô, hoặc sáp nhập giữa các trường tạo thành những cụm đại học có diện tích tương đương một đô thị. Ở Việt Nam, mô hình đô thị đại học cũng bắt đầu hình thành như Làng đại học Thủ Đức, đô thị đại học Võ Trường Toản… Bằng cách khảo sát, so sánh một vài đô thị đại học trên thế giới như Đại học Harvard, Đại học Oxford, Đại học Tsukuba… hay các dự án đô thị đại học trong nước như Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh... Bài viết trình bày về quá trình hình thành cũng như định hướng phát triển của một số các đô thị đại học hiện nay.

Tài liệu tham khảo

 1. . “Take A Harvard Campus Tour on Your Visit to Boston”. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://foreverlostintravel.com/take-a-harvard-campus-tour-on-your-visit-to-boston. Truy cập 24/04/2021
 2. . [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.gettyimages.com/photos/widener-library?page=2&phrase=widener%20library&sort=mostpopular. Truy cập 21/04/2021.
 3. . “Annenberg Hall by the numbers”. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://news.harvard.edu/gazette/story/2009/09/annenberg-hall. Truy cập 22/04/2021.
 4. . Vũ Hạnh Quyên, “Đại học Boston, Hoa Kỳ,” 2016. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://scholarshipplanet.info/vi/university/dai-hoc-boston-hoa-ky/. Truy cập 22/01/2021.
 5. . Julia Zorthian, “Oxford Tops Ranking of Best Universities in the Worl”, 22/9/2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://time.com/4503991/oxford-best-universities-times-higher-education. Truy cập 25/01/2021.
 6. . Chilaxu, “Thư viện Bodleian lâu đời cổ kính bậc nhất ở Oxford”, 26/09/2018. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://idesign.vn/art-and-ads/thu-vien-bodleian-lau-doi-co-kinh-bac-nhat-o-oxford-268273.html. Truy cập 22/02/2021.
 7. . “Blavatnik School of Government”. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://conference-oxford.com/venues/conference/blavatnik-school-of-government. Truy cập 23/02/2021.
 8. . [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://www.gettyimages.com/photos/cambridge-niversity?phrase=cambridge%20university&sort=mostpopular. Truy cập 22/04/2021.
 9. . “Cambridge University Library” [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://vi.nipponkaigi.net/wiki/Cambridge_University_Library. Truy cập 25/04/2021.
 10. . “Trường đại học Tsukuba Nhật Bản”. [Trực tuyến]. Địa chỉ: thanglongosc.edu.vn/truong-dai-hoc-tsukuba-nhat-ban.html. Truy cập 21/01/2021.
 11. . [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://line.17qq.com/articles/bdfeephdz.html. Truy cập 25/04/2021.
 12. . “Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đô thị đại học tại Hòa Lạc”, 7/10/2017. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://baophapluat.vn/giao-duc/xay-dung-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-tro-thanh-do-thi-dai-hoc-tai-hoa-lac-359301.html. Truy cập 21/01/2021.
 13. . “Tái khởi động dự án đô thị làng đại học Đà Nẵng”, 04/3/2019. [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://linkhousemientrung.com.vn/tin-tuc/tai-khoi-dong-du-an-khu-do-thi-lang-dai-hoc-da-nang-gan-9-000-ty-dong.html. Truy cập 08/01/2021.
 14. . “Thông tin các cuộc thi thiết kế quy hoạch”, 11/12/2018). [Trực tuyến]. Địa chỉ: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/. Truy cập 05/01/2021.
 15. . [Trực tuyến]. Địa chỉ: http://www.vttu.edu.vn. Truy cập 21/04/2021.