Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay thay thế một phần cốt liệu nhỏ cho chế tạo bê tông nhẹ chịu lực Tải xuống Tải xuống PDF