Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng Tải xuống Tải xuống PDF