##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tính toán lựa chọn thành phần cấp phối bê tông cản xạ cốt liệu barit cho hạng mục che chắn nguồn Cobalt 60

Dương Ngọc Đức , Vũ Hải Quang

Tóm tắt

Vật liệu bê tông được sử dụng phổ biến trong các công trình xây dựng, ngoài ra còn được ứng dụng làm vật liệu che chắn bức xạ trong các cơ sở tiến hành công việc chiếu chụp bức xạ. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành tính toán lực chọn thành phần cấp phối bê tông mác M300 cốt liệu barit có các mật độ từ 2,4 g/cm3 đến 3,2 g/cm3, dùng phương pháp ghi đo bức xạ trực tiếp xác định hệ số cản xạ của các mẫu bê tông đó bằng cách đưa vào trường chiếu nguồn Cobalt 60. Việc tính toán lựa chọn thành phần cấp phối bê tông với các mật độ lớn khác nhau giúp giảm khối lượng bê tông khi thi công, tăng diện tích sử dụng vừa đảm bảo tính chịu lực của kết cấu vừa đảm bảo che chắn an toàn bức xạ cho hạng mục công trình.

Tài liệu tham khảo

 1. . M. S. Shetty, Concrete Technology: Theory and Practice, 1982.
 2. . Kilincarslan S, Akkurt I, Basyigit C, The effect of barite rate on the some physical and mechanical properties of concrete. Mater. Sci.Eng, A. 42: 83-86, 2006.
 3. . Izaz Ahmad, Khan Shahzada, Muhammad Imran Ahmad, Fayaz Khan, Yasir Irfan Badrashi, Sajjad Wali Khan, Noor Muhammad and Habib Ahmad, Densification of Concrete using Barite as Fine Aggregate and its Effect on Concrete Mechanical and Radiation Shielding Properties. Journal of Engineering Research 7(4):81-95, 2019.
 4. . K.A. Mahmoud, O.L. Tashlykov, A.F. El Wakil, I.E. El Aassy, Aggregates grain size and press rate dependence of the shielding parameters for some concretes. Progress in Nuclear Energy 118 103092, 2020.
 5. . I. Akkurt, H. Akyıldırım, B. Mavi, S. Kilincarslan & C. Basyigit, Photon attenuation coefficients of concrete include barite in different rate. Annals of Nuclear Energy, 37(7): 910-914, 2010.
 6. . V. Fugaru, S. Bercea, C. Postolache, S. Manea, A. Moanta, I. Petre, M. Gheorghe, Gamma Ray Shielding Properties of Some Concrete Materials. APMAS, 2014.
 7. . IAEA Nuclear Security Series No. 5 Identification of Radioactive Sources and Devices
 8. . ASTM C637-14 Standard Specification for Aggregates for Radiation-Shielding Concrete
 9. . ASTM C638 - 14 Standard Descriptive Nomenclature of Constituents of Aggregates for Radiation-Shielding Concrete
 10. . Ahmed S. Ouda, Development of high-performance heavy density concrete using different aggregates for gamma-ray shielding, 2014.
 11. . Süleyman Özen; Cengiz Sengül; Teoman Ereno˘ glu; Üner Çolak; Iskender Atilla Reyhancan; Mehmet Ali Tasdemir, Properties of Heavyweight Concrete for Structural and Radiation Shielding Purposes, 2015
 12. . QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
 13. . TCVN 12208:2018 Cốt liệu cho bê tông cản xạ
 14. . Vũ Mạnh Hùng; Phạm Quang Điện;Lê Quang Hiệp; Hà Sơn; Trần Ngọc Toàn; Lưu Văn Chức, Nghiên cứu chế tạo vật liệu cản xạ chống tia X, 1995
 15. . Trần Ngọc Tính, Nghiên cứu thiết kế cấp phối bê tông rất nặng sử dụng cốt liệu quặng barit Tuyên Quang, xi măng Bút Sơn PC40 dùng trong công trình cản xạ ở Việt Nam, 2004
 16. . Trần Lê Thắng, Nghiên cứu chế tạo bê tông đặc biệt nặng cản phóng xạ sử dụng trong xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam, 2004.
 17. . https://vatlieuxaydung.org.vn/vlxd-ket-cau/be-tong/be-tong-can-xa-tren-co-so-vat-lieu-trong-nuoc-4308.htm
 18. . http://www.moc.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=26808&folderId=48304&name=29019
 19. . "Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại“ theo quyết định số 778/1998/QĐ-BXD
 20. . TCVN 9205:2018 – Cát nghiền cho bê tông và vữa.