##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Độ bền lâu của bê tông sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn làm phụ gia khoáng

Phan Văn Quỳnh , Lê Việt Hùng , Phạm Hữu Thiên

Tóm tắt

Xỉ lò cao (GBFS) là sản phẩm phụ của quá trình luyện gang trong lò cao.Ở Việt Nam hiện nay, xỉ lò cao chủ yếu được nghiền cùng clanke để sản xuất xi măng pooc lăng hỗn hợp. Việc sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) làm phụ gia khoáng cho bê tông còn là vấn đề mới. Bài báo này trình bày ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn khi sử dụng làm phụ gia khoáng đến một số tính chất liên quan đến độ bền lâu của bê tông như khả năng chống thấm nước, chống thấm ion clo, độ bền sun phát, độ co khô và phản ứng kiềm cốt liệu. Bê tông sử dụng GGBFS làm phụ gia khoáng với tỷ lệ GGBFS 20 % dến 70 % và xi măng nền là PC40. Kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng xỉ lò cao nghiền mịn thay thế một phần xi măng có thể cải thiện mức độ chống thấm ion clo, chống thấm nước và khả năng ngăn cản phản ứng kiềm cốt liệu của bê tông.Ngoài ra, sử dụng GGBFS còn giúp cải thiện độ bền sun phát của thanh vữa ngâm trong môi trường sun phát (Na2SO4).

Tài liệu tham khảo

  1. . Lê Trung Thành, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Việt Hùng, Nguyễn Công Thắng, Phụ gia khoáng cho xi măng và bê tông, Nhà xuất bản Xây dựng, 2019
  2. . Lương Đức Long và nnk, Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu xi măng xỉ và sản xuất thử nghiệm tại Công ty xi măng Nghi Sơn”, Viện Vật liệu xây dựng, 2005-2006.
  3. . American Institute of Concrete (ACI), "ACI 233R-17 Guide to the Use of Slag Cement in Concrete and Mortar," 2017.
  4. . ASTM International, "ASTM C441-11 Standard Test Method for Effectiveness of Pozzolans or Ground Blast-Furnace Slag in Preventing Excessive Expansion of Concrete Due to the Alkali-Silica Reaction".

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả