##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu chế tạo cốt liệu chịu lửa cao nhôm thiêu kết cao cấp tabular chongành công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa từ nguồn nguyên liệu trong nước

Nguyễn Thị Thu Hà , Trần Thị Minh Hải , Hoàng Lê Anh

Tóm tắt

Cốt liệu chịu lửa để sản xuất vật liệu chịu lửa cao cấp trong nước hiện nay đều phải nhập khẩu trong khi nguồn nguyên liệu trong nước sẵn có. Cốt liệu chịu lửa caonhôm cao cấp Tabular có thành phần chính là ôxít nhôm được tổng hợp theo phương pháp thiêu kết ở nhiệt độ cao, có các ưu điểm đặc biệt nổi trội như: mức độ đồng nhất cao, ít tạp chất, độ cứng và độ bền sốc nhiệt cao, độ xốp và độ hút nước thấp. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu, ảnh hưởng của độ mịn phối liệu, nhiệt độ nung, phụ gia thiêu kết đến khả năng chế tạo cốt liệu tabular. Cốt liệu tabular chế tạo từ nguyên liệu oxitvà hydroxit nhôm Nhân Cơ có khối lượng thể tích >3,5 g/cm3, độ xốp <3 %, độ cứng 9 Mohs, được ứng dụng chế tạo bê tông chịu lửa sử dụng tại vị trí làm việc khắc nghiệt trong lò quay xi măng, lò luyện thép cho tuổi thọ tương đương với bê tông được chế tạo từ cốt liệu Tabular nhập khẩu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng sử dụng nguyên liệu trong nước chế tạo cốt liệu chịu lửa cao cấp phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa, luyện kim, xi măng.

Tài liệu tham khảo

 1. . PGS.TS. Nguyễn Đăng Hùng(2006), Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa, Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội
 2. . Hoàng Lê Anh và cộng tác viên(2011), Nghiên cứu chế tạo bê tông chịu lửa không chứa xi măng cho ngành công nghiệp luyện kim, Viện Vật liệu xây dựng.
 3. . Tài nguyên bô xít – Tình hình triển vọng và công nghệ khai thác chế biến
 4. . Vũ Văn Dũng và cộng tác viên (2010),Nghiên cứu chế tạo cốt liệu giàu mulite làm nguyên liệu sản xuất bê tông chịu lửa và gạch chịu lửa cao nhôm, Viện Vật liệu xây dựng.
 5. . Vũ Văn Dũng và công tác viên(2012), Nghiên cứu chế tạo bột ô xít nhôm hoạt tính cho ngành gốm sứ và vật liệu chịu lửa, Viện Vật liệu xây dựng.
 6. . Lê Thị Minh và cộng tác viên (2005), Nghiên cứu chế tạo nguyên liệu spinel (MgAl2O4) dùng cho sản xuất vật liệu chịu lửa kiềm tính,Viện Vật liệu xây dựng.
 7. . LeRoy D. Hart , Esther Lense (1990),Alumina chemicals: Science and Technology Handbook.
 8. . Refractories Handbook(1998), Printed in Japan.
 9. . Refractories Handbook (2006), Charles A. Schacht.
 10. . D.N.Pôlubôiarinôp, V.L Balkevich, R.Ia. Papinxki, “Vật liệu chịu lửa và gốm cao nhôm”, Nhà xuất bản Xây Dựng, Hà Nội – 1993.
 11. . A. Buhr, O. Koegel, J. Dutton (2013), Supply and Demand of High Alumina Raw Materials for Refractories in Europe.
 12. . Karl Wefers, Chanakya Misra(1987), Oxide and hydroxides aluminum”
 13. . P.Y.Dalvia& A.K.Kulkarni(1984), Studies on Sintering of Technical Grade Alumina - Part I: Characterization of Ground Alumina Powders.
 14. . P.Y.Dalvia&A.K.Kulkarni(1988), Studies on Sintering of Technical Grade Alumina- Part II: Influence of Grinding and Minor Additions on Densification of Commercial Alumina.
 15. . G. N. Agrawala & M. D. Narasimhan (1977), Studies on the Effect of Minor Additions on the Sintering of Al2O3.
 16. . G.Buchel, X.Liu, A.Buhr, J.Dutton(2007), Review of tabular alumina high performance refractory materials.
 17. . Wenming Zeng, Lian Gao, Linhua Gui, Jinkun Guo (2015), Sintering kinetics of α-Al2O3 powder.