##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn biển của bê tông siêu tính năng UHPC, ứng dụng cho xây dựng công trình biển đảo

Trần Bá Việt , Bùi Xuân Chiến

Tóm tắt

Việt Nam có 3300 km bờ biển và rất nhiều đảo. Nghiên cứu hệ vật liệu bê tông siêu tính năng - UHPC với các tính chất chống ăn mòn biển là điều kiện quan trọng cho việc ứng dụng xây dựng nhà và công trình cho vùng biển đảo. Trong bài đã trình bày các kết quả nghiên cứu về biến đổi cường độ nén, kéo theo thời gian trong môi trường nước biển, hệ số thấm ion Clo, các phương pháp gia tốc trong tủ khí hậu, mô phỏng tuổi thọ công trình theo hệ số thấm Clo. Các kết quả cho thấy bê tông UHPC có khả năng chống chịu trong môi trường biển rất cao, đồng nghĩa là tuổi thọ công trình theo tính toán mô phỏng kéo dài tới 234 năm. Các kết luận là cơ sở và có giá trị cho các nghiên cứu và nhân rộng ứng dụng cho xây dựng công trình trên biển đảo trong thời gian tới.

Tài liệu tham khảo

  1. US.Department of Transportation Federal highway administration (FHWA), Ultra-high performance Concrete a state of the art Report for the Bridge Community, June, 2013.
  2. . US. Department of Transportation Federal highway administration (FHWA), Material property characterization of Ultra-high performance Concrete, August, 2018.
  3. . Kim Jee-sang; Kim Byung-suk, Design Guidelines for K-UHPC, Korea Institute of construction technology, Feb., 2014.
  4. . Francoi TOUTLEMONDE and Jacques RESPLENDINO, Proceedings of the RILEM-fib-
  5. . Iowa State University, Design, construction, and field testing of an Ultra-high performance Concrete Pi-Girder bridge, Final report January, 2011.
  6. . Plank J. New developments in admixtures for precast and ready-mix concrete. ICCX Middle East 2018 (International Concrete Conference & Exhibition), Sharjah (U.A.E.), November 25 – 26, 2018, Conference proceedings, p. 24-32.