Quay trở lại Chi tiết Bài báo Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy Tải xuống Tải xuống PDF