##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Journal of Building Materials and Construction

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) cho sản xuất bê tông

Lê Việt Hùng

Tóm tắt

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) là sản phẩm được nghiền mịn từ xỉ hạt lò cao – phụ phẩm của quá trình luyện gang trong lò cao. Với các đặc tính khoáng hóa của mình, GGBFS có hoạt tính thủy lực cao khi kết hợp với xi măng poóclăng cho chế tạo bê tông, vữa. Trên thế giới hiện nay, GGBFS là một trong những loại phụ gia khoáng được sử dụng nhiều nhất trong sản xuất xi măng và bê tông. Tại Việt nam, GGBFS đã bước đầu được sản xuất trên qui mô công nghiệp và được nhiều nhà sản xuất xi măng và bê tông quan tâm sử dụng cho chế tạo các sản phẩm xi măng và bê tông.  Để có sở sở cung cấp cho các kỹ sư các chỉ dẫn cần thiết đảm bảo sử dụng đúng cách GGBFS trong chế tạo bê tông, sử dụng trong công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng của công trình và đạt được lợi ích do việc sử dụng GGBFS mang lại (hiệu quả kỹ thuật, kinh tế, môi trường), Bộ Xây dựng đã giao cho Viện Vật liệu xây dựng xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng GGBFS cho sản xuất bê tông. Nội dung của chỉ dẫn bao gồm giới thiệu về các tính chất của GGBFS, ảnh hưởng của nó đến tính chất của hỗn hợp bê tông, bê tông đóng rắn và hướng dẫn cho thiết kế cấp phối, kiểm tra và nghiệm thu bê tông sử dụng GGBFS. Các chỉ dẫn trong tài liệu được tổng hợp từ kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước. Bài báo này trình bày tóm tắt các nội dung của Chỉ dẫn kỹ thuật này với mục đích giới thiệu để người đọc hiểu rõ nội dung và căn cứ xây dựng của tài liệu này.

Tài liệu tham khảo

 1. Recommendation for construction of concrete containing ground granulated blast-furnace slag as an admixture, Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 1996.
 2. . ACI 233R-03(2011) Slag Cement in Concrete and Mortar, ACI Committee 233, 2011.
 3. . No.16 STANDARD SPECIFICATIONS FOR CONCRETE STRUCTURES 2007 "Materials and Construction", Japan Society of Civil Engineers (JSCE), 2007.
 4. . Ủy ban công trình công cộng Đài Loan Trung Quốc, Sổ tay bê tông sử dụng bột xỉ hạt lò cao cho công trình công cộng (bản tiếng Trung); . 4/2001
 5. . Sử dụng xỉ gang thép trong sản xuất xi măng xỉ lò cao” của (Bản tiếng Nhật), Hiệp Hội xỉ gang thép Nhật Bản (NSA), 2019.
 6. . Chỉ dẫn kỹ thuật – Chọn thành phần bê tông các loại (ban hành theo Quyết định 778/1998/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ XD), Bộ Xây dựng, 1998.
 7. . Hướng dẫn sử dụng tro bay trong công trình thủy lợi và đê điều (ban hành theo Quyết định 3986/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2018.
 8. . Lương Đức Long và nnk, "Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu xi măng xỉ và sản xuất thử nghiệm tại Công ty xi măng Nghi Sơn"," Viện Vật liệu xây dựng, 2006.
 9. . Lê Việt Hùng và nnk, "Báo cáo tổng kết đề tài “Nghiên cứu tính chất của xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) và tính năng bê tông sử dụng GGBFS”," Viện Vật liệu xây dựng, 2018.
 10. . Lê Việt Hùng và nnk, "Tính chất của xi măng và bê tông sử dụng xi măng poóc lăng hỗn hợp và xỉ hạt lò cao ngiền mịn làm phụ gia khoáng," Viện Vật liệu xây dựng, 2019.
 11. . Lê Việt Hùng và nnk, "Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn (GGBFS) cho sản xuất bê tông," Viện Vật liệu xây dựng, 2021.
 12. . ASTM C1202-19, Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion Penetration, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.
 13. . Lê Việt Hùng và nnk, "Nghiên cứu chế tạo cấu kiện bê tông sử dụng tro xỉ và vật liệu tại chỗ (cát biển, cát nhân tạo)," in "Đề tài RD Bộ Xây dựng, RD 79-18," Viện Vật liệu xây dựng, Hà Nội, Việt Nam, 2020.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả