Quay trở lại Chi tiết Bài báo Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động Tải xuống Tải xuống PDF