##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Một số phương pháp lắp dựng kết cấu dàn lưới không gian bằng thép

Lê Đình Vinh

Tóm tắt

Dàn lưới không gian là hệ kết cấu gồm các thanh liên kết tại các nút, làm việc theo sơ đồ không gian. Chính vì vậy dàn lưới có tính định hình cao, cấu kiện có kích thước nhỏ nên thích hợp sản xuất hàng loạt và dễ lắp ghép. Tuy nhiên đối với những công trình có hệ dàn phức tạp, kích thước lớn với yêu cầu lắp dựng khi thi công đạt độ chính xác cao thì việc lựa chọn các phương pháp lắp dựng sao cho đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ và hiệu quả kinh tế là hết sức quan trọng.       

Tài liệu tham khảo

  1. . Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Tiến Chương, Lê Thanh Huấn, Nguyễn Cao Dương, Nguyễn Mạnh Khoa, Nguyễn Ngọc Bá. Nghiên cứu ứng dụng kết cấu dàn lưới kim loại. Hà Nội 12/2001.
  2. . Phạm Văn Hội, Lê Anh Tuấn. Nghiên cứu xây dựng qui định về chế tạo lắp dựng và nghiệm thu mái lưới không gian bằng thép khẩu độ lớn cho các công trình trên địa bàn Hà Nội. Hà nội 08/2003.
  3. . Đỗ Đình Đức, Lê Kiều, Lê Anh Dũng, Lê Công Chính, Nguyễn Cảnh Cường, Cù Huy Tình. Kỹ thuật thi công tập 2. NXB Xây dựng 2006.
  4. . Tiêu chuẩn xây dựng (TCXD 170 : 1989) - Kết cấu thép. Gia công lắp ráp và nghiệm thu. Yêu cầu kỹ thuật.