Quay trở lại Chi tiết Bài báo Ước tính sức chịu tải động cực hạn của móng nông trên nền đất yếu bằng phương pháp tiếp cận - phương pháp tựa tĩnh, cân bằng giới hạn và động lực học Tải xuống Tải xuống PDF