##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Chiến lược kiến trúc đối với biến đổi khí hậu tại nhà ở nông thôn Vĩnh Long

Nguyễn Tiến Đạt

Tóm tắt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tỉnh Vĩnh Long hiện đang phải gánh chịu nhiều hậu quả về môi trường do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như nước biển dâng, xâm nhập mặn, sạt lở đất, mưa lũ thất thường và mưa dông. Bên cạnh đó, cùng với hiện tượng đô thị hóa các vùng nông thôn và sự thiếu định hướng trong giải pháp quy hoạch và kiến trúc đã dẫn đến loại hình nhà ở nông thôn (NONT) tại Vĩnh Long đang mất dần các đặc trưng mang tính bản địa và chưa thực sự phù hợp với những điều kiện địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy, có 5 loại hình kiến trúc NONT điển hình tại tỉnh Vĩnh Long. Trong số năm loại hình nhà ở Vĩnh Long, biệt thự là loại hình duy nhất không bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Nhà ở theo tầng là loại hình không bị ảnh hưởng đáng kể bởi biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, những ngôi nhà đường phố đang phải đối phó với những tác động của xói mòn sông và triều cường. Đặc biệt, nhà ở thuần nông và đơn sơ bị ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất, triều cường, xâm nhập mặn và lốc xoáy. Trên cơ sở mối quan hệ với các đặc điểm kiến trúc bản địa, điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường của tỉnh Vĩnh Long, các giải pháp kiến trúc liên quan đến biến đổi khí hậu đã được đề xuất nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu tác động xấu về môi trường và để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

  1. . Đặng Hải Đăng, Giải pháp kiến trúc cho nhà ở nông thôn tại Vĩnh Long, Trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, Luận văn thạc sĩ, 2019.
  2. . Nguyễn Thanh Hải, Phạm Văn Cư , Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng – Viện quy hoạch xây dựng Miền Nam., 2018.
  3. . Lê Thị Phụng, Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Chí Nam, Trần Xuân Hoàng, Lê Ngọc Tuấn, Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến xâm nhập mặn ở tỉnh Vĩnh Long, Tạp chí Khí tượng thủy văn, trang 8-15, số 02/2020.
  4. . Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC), Báo cáo đặc biệt về tình trạng ấm lên toàn cầu 1,5 0C, 2020.