Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu tính hiệu quả của việc kết hợp công nghệ BIM và VR trong đào tạo sinh viên chuyên ngành xây dựng Tải xuống Tải xuống PDF