##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nguồn lực trong ngành xây dựng Việt Nam

Hoa Văn Mánh , Đỗ Tiến Sỹ

Tóm tắt

Hiện nay, các công ty đã bị một làn sóng chảy máu chất xám như các kỹ sư đã lần lượt ra đi không
gắn bó với công ty nữa, đa số là chuyển công tác đi các công ty khác, hoặc chuyển làm ngành nghề
khác, trái nghề. Do đặc điểm công việc của các kỹ sư xây dựng: công việc đòi hỏi tính tự chủ cao,
phức tạp, áp lực lớn, do tiến độ công trường. Điều kiện làm việc không tốt thường xuyên xa nhà,
làm việc ở vùng sâu vùng xa, ăn ở tạm bợ, phương tiện đi lại khó khăn, áp lực nghề xây dựng ngày
càng cao, các kỹ sư phải có năng lực chuyên môn cao để giải quyết những rủi ro phát sinh trong dự
án. Việc tăng ca, số giờ làm việc với cường độ cao 12h-14h một ngày đối với kỹ sư xây dựng là
công việc trở nên bình thường. Ngành xây dựng đóng vai trò quan trọng nhưng không còn tạo ra
sức hút đối với người lao động bao gồm người học trong chọn nghề nghiệp, điều đó dẫn đến thiếu
hụt lao động nghiêm trọng. Do đó các công ty cần phải có chính sách thu hút và giữ chân nhân viên.

Tài liệu tham khảo

 1. . Le, H. L., Lee, Y. D., Lee, J. Y., 2008. Delay and cost overruns in Vietnam large construction projects: A Comparison with other selected countries. KSCE Journal of Civil Engineering, 12(6), 367-377.
 2. . Halvorsen, L. D., 2005. An investigation of employee satisfaction and employee empowerment specific to on site supervisors in the residential construction industry. Construction Engineering and Management Commons.
 3. . Lekan, A., Kathyring, M. E., James, O., Rapheal, O., 2021. Indicators of workers’ satisfaction with corporate social responsibility initiatives in contruction firms. Journal of Southwest Jiaotong University, 56(2), 451-468.
 4. . Lakew, D. Z., 2013. Employee job satisfaction at akir construction private limited company. St. Mary’s University College School Of Graduate Studies, 56(2), 1-88.
 5. . Worrall, L. J., Harris, K., Stewart, R., Thomas, A., McDermott, P., 2010. Barriers to women in the Uk construction industry. University of Salford Manchester.
 6. . Alexander, C.,. The influence of company culture on employee satisfaction at holder contruction. California Polytechnic State University.
 7. . Vrontis, D., El- Chaarani, H., 2019. Determinants of job satisfaction in the Lebanese construction sector. Global Business Advencement. 12(4), 516- 541.
 8. . Eshun, B. T. B, Fugar, D. K. F., 2019. Development of job satisfaction indes for construction employees in developing countries based on Frederick Herzberg’s motivation theory. West Africa Built Environment Research (Waber). 423-439.
 9. . Davies, A. H., Hassett, B., 2006. The degree of job satisfaction experienced by site based construction professionals. Deakin Research Online. Proceeding of the 31 st Australian University Building Educators Association Annual Conference, University of Technology Sydney. 1-13.
 10. . Gajjar, D., Sullivan, K., Bonilla, A., 2019. Study of construction industry workforce: Measuring employee satisfaction for contruction career insight. 55th ASC Annual International Conference Proceedings. 711-718.
 11. . AbdulAzeez, A. D., Mohammed, S. A., Shika, A. S., 2018. Profession satisfaction and self- actualization of non-construction professionals within the construction industry of Abuja, Nigeria. ATBU Journal of Environmental Technology. 112-126.
 12. . Hutajulu, S. R., 2020. Safety culture factors and their implication to job satisfaction in the construction industry. Doctoral Management Program, Postgraduate Faculty, Jakarta Sate University, Jakarta, Indonesia. 1-11.
 13. . Oluwatayo, A., 2015. Employee architect’s perception of human resource practices and their job satisfaction. Built Environment Project and Asset Management. 89-100.
 14. . Kashmoola, B., Ahmad, F., Kheng, K. Y., 2017. Job satisfaction and intention to leave in SME construction companies of United Arab Emirates. Society for Business and Management Dynamics. 7(3), 01-09.
 15. . Sageer, A., Rafat, S., Agarwal, P., 2012. Identification of variables affecting employee satisfaction and their impact on the organization. IOSR Journal of Business and Management. 5(1), 32-39.
 16. . Qasim, S., Cheema, F., Syed, A. N., 2012. Exploring factors affecting employees’ job satisfaction at work. Journal of Management and Social Sciences. 8(1), 31-39.
 17. . Hong, C. L., Hamid, I. N. A. N., Salleh, M. N., 2013. A study on the factors affecting job satisfaction amongst employees of a factory in Seremban, Malaysia. Business Management Dynamics. 3(1), 26-40.
 18. . Masood, A., Aslam, R., Rizwan, M., 2014. Factor affecting employee satisfaction of the public and private sector organizations of Pakistan. International Journal of Human Resource Studies. 4(2), 97-121.
 19. . Waqas, A., Bashir, U., Sattar, F. M., Abdullah, M. H., Hussain, I., 2014. Factor influencing job satisfaction and its impact on job loyalty. International Journal of Learning & development. 4(2), 141-161.
 20. . Paudel, B., Basnet, K., Baral, P. N., 2020. Study on job satisfaction of civil engineers in Gandaki provincial government, Nepal. Saudi Journal of Civil Engineering. 4(5), 68-76.
 21. . Lu, W., Tam, V. W. Y., 2013. Construction waste management policies and their effectiveness in Hong Kong: A longitudinal review. Elsevier, 23, 214-223.
 22. . Shah, M. N., Prakash, A., 2018. Developing generic competencies for infrastructure managers in India. International journal for managing projects in Business.
 23. . Serpell, A., Ferrada, X., 2007. A competency based model for construction supervisors in developing countries. Academia, 36(4), 585- 602.
 24. . Chamikara, P. B. S., Perera, B. A. K. S., Rodrigo, M. N. N., 2018. Competencies of the quanity surveyor in performing for sustainable construction. International journal of construction management, 1-15.
 25. . Othman, N. L., Jaafar, M., 2012. Personal competency of selected women construction project managers in Malaysia. Journal of engineering, design and technology, 21(5), 731-752.
 26. . Cheng, Meri-I., Dainty, A. R. J., 2005. Towards a multidimensional competency based managerial performance framework. Journal of managerial psychology , 20(5), 380-396.
 27. . Hafeez, K., Essmail, E. A., 2015. Evaluating organisation core competences and associated personal competencies using analytical hierarchy process. Management research news , 12(3), 217-227.
 28. . Oke, A. E., Ogunsemi, D. R., 2019. Quadrant and gap analysis of required and exhibited quantity surveyors’ competencies. Journal of engineering, design and technology.
 29. . Khattak, M. S., Mustafa, U., 2019. Management competencies, complexities and performance in engineering infrastructure projects of Pakistan. Journal of engineering, design and technology, 26(7), 1321- 1347.
 30. . Hireche, L. B., Pasquero, J., Chanlat, J. F., 2012. Managerial responsibility as negotiated order: A social construction perspective.Springer Science Business Media, 17-31.
 31. . Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS tập 1, 2, Nhà xuất bản Hồng Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
 32. . Lê Hoài Long, 2009. Bài giảng Phương pháp định lượng trong quản lý.
 33. . Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 34. . Nguyễn Thành Long, Nguyễn Anh Thư, Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Thanh Phong, 2020 . Nhận dạng và đánh giá các rủi ro của dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Tạp chí Xây dựng. Trang 30-33.
 35. . Nguyễn Bảo Ngọc, 2017 . Nghiên cứu các vấn đề về đo lường thành công của dự án xây dựng và đề xuất sử dụng KPIs. Tạp chí Kinh tế Xây dựng. Trang 39-45.
 36. . Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2008. Nghiên cứu khoa học Marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, TPHCM: NXB ĐH Quốc gia TPHCM.
 37. . Nguyễn Khánh Duy, 2009. Bài giảng: Thực hành mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) với phần mềm Amos.
 38. . Thư viện Đại học Bách khoa Tp.HCM: http://www.lib.hcmut.edu.vn/.
 39. . Nguyễn Đình Thọ, 2013. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. NXB Tài chính, Trường ĐH Kinh Tế, ĐHQG THCM.
 40. . Nguyễn Huy Hoàng, 2020. Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Giáo trình giảng dạy Bộ môn toán thống kê, Trường ĐH Tài Chính Marketing.
 41. . Nguyễn Quang Tín, 2021. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của nhân viên trong các công ty xây dựng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 42. . Nguyễn Thị Thanh Hoa, 2019. Tác động đặc tính cá nhân lên sự hài lòng của nhân sự ngành xây dựng. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 43. . Huỳnh Ngọc Dung, 2013. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của lao động nữ trong ngành xây dựng. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 44. . Nguyễn Trường Thanh, 2020. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề thấm dột trong các dự án xây dựng dân dụng ở Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 45. . Nguyễn Văn Vũ An, 2015. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người dân đối với khu công nghiệp Long Đức Thành phố Trà Vinh. Tạp chí khoa học, Trường ĐH An Giang.
 46. . Nguyễn Thị Vân Hạnh, 2013. Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam hiện nay xét trên góc độ nghề nghiệp, việc làm và mức sống. Tạp chí khoa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.
 47. . Nguyễn Minh Thuận, Dương Ngọc Thành, Trần Thị Mỹ Tuyên, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về sinh kế của dân sau khi thu hồi đất tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần thơ.
 48. . Nguyễn Văn Minh, 2016. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý rác thải xây dựng. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 49. . Châu Trần Minh Nhựt, 2015. Ứng dụng mô hình động học hệ thống đánh giá hiệu quả của chiến lược quản lý rác thải xây dựng. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 50. . Võ Quang Minh Hoàng, 2022. Xác định tiêu chí và thang đo cho bộ công cụ đánh giá năng lực người quản lý dự án xây dựng ở Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 51. . Đỗ Nguyên Bình, 2012. Xây dựng bản mô tả công việc và bộ chỉ số KPI cho hệ thống đánh giá nhân viên tại công ty Codix Việt Nam. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 52. . Dương Hoàng Thiên Ân, 2021. Xác định năng lực quản lý cần thiết trong dự án xây dựng có ứng dụng Bim. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG THCM.
 53. . Trần Thị Cẩm Thúy, 2011. Ảnh hưởng của lãnh đạo tạo sự thay đổi đến thỏa mãn công việc và lòng trung thành đối với tổ chức nhân viên. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Kinh Tế, ĐHQG THCM.
 54. . Đỗ Hồng Yến, 2014. Ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc ở công ty TNHH thương mại Hà Việt. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Hà Nội.
 55. . Nguyễn Hữu Tuấn, 2015. Hoàn thiện công cụ tạo động lực làm việc cho các kỹ sư tại Công ty TNHH MTV xây dựng 470. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Xây Dựng, Hà Nội.
 56. . Phạm Quang Tiến, 2020. Ứng dụng KPI đánh giá kết quả thực hiện công việc nhân viên phòng kỹ thuật – chất lượng công ty TNHH kỹ thuật quản lý bay. Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Kinh Tế, Hà Nội.

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả