##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Hiệu quả của phương pháp gia cố nền đất bằng gia tải nén trước kết hợp bấc thấm

Tạ Văn Phấn

Tóm tắt

Xây dựng các công trình trên nền đất yếu chưa được xử lý có thể gây ra những thảm họa lớn như kết cấu công trình có thể bị phá hỏng cục bộ hoặc hoàn toàn do các điều kiện biến dạng không thỏa mãn: Lún hoặc lún lệch quá lớn do nền đất yếu, sức chịu tải bé. Giải pháp bấc thấm kết hợp gia tải là một trong những giải pháp xử lý nền đất yếu phổ biến được áp dụng rộng rãi hiện nay, thúc đẩy nhanh quá trình cố kết nền đất, sớm đạt được độ lún theo yêu cầu, phát huy tối đa cường độ và khả năng chịu tải của nền đất, tạo ra giá trị vô cùng to lớn cho những dự án tầm cỡ quốc gia.


 

 

Tài liệu tham khảo

 1. . Bộ Giao Thông Vận Tải (2000), Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên đất yếu, 22TCN-262-2000, pp. 151 - 193.
 2. . Trần Nguyễn Hoàng Hùng (2010), Thiết kế xử lý nền đường trên đất yếu dùng bấc thấm, Đại học Bách Khoa TPHCM.
 3. . Trần Quang Hộ (2004), Công trình trên nền đất yếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
 4. . Võ Phán, Nguyễn Thiên Giang (2009), Giải pháp bấc thấm ngang thay lớp cát đệm trong việc xử lý đất yếu bằng bấc thấm đứng kết hợp gia tải, Tạp chí Science & Technology Development, Vol 12, No.18- 2009.
 5. . TCVN 9355:2012 - Gia cố nền đất yếu bảng bấc thấm thoát nước.
 6. . TCVN 9842 : 2013- Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông - Thi công và nghiệm thu.
 7. . Bergado, D.T, Anderson, L.R., Miura, N., and Balasubramaniam (1996), A.s., Prefabricated vertical drains (PVD), Soft ground improvement in lowland and other environments, ASCE Press.
 8. . Bo, M.W., Chu, J., Low, B.K., and Chao, V. (2003), Soil Improvement: Prefabricated Vertical drain techniques, Thompson, Singapore, pp. 144;
 9. . Holtz, R. D., Jamiolkowski, M. B., Lancellotta, R., and Pedroni, R. (1991), Prefabricated vertical drains: design and performance, CIRIA Ground Engineering report: Ground improvement, Butterworth- Heinemann Ltd., London, PP. 13.
 10. . Indraratna, B. and Redna, I. W. (2000), Numerical modeling of vertical drains with smear zone and well resistance installed in soft clay, Canadian Geotechnical J., Vol. 37, No.l;
 11. . Jian Chu and Wei Guo, Land reclamation using clay slurry or in deep water: challenges and solutions, School of Civil and Environmental Engineering, Nanyang Technological University, Singapore 639798, Singapore. Department of Civil, Construction & Environmental Engineering, Iowa State University, IA 50011, United States
 12. . Rixner, J.J., Kraemer, S.R., and Smith, A.D. (1986), Prefabricated vertical drains, Technical report, Vol. I: Engineering guidelines, Federal Highway Administration Report FHWA/RD-86/168;
 13. . Tran, T. A., and Mitachi, T. (2008), Equivalent plane strain modeling of vertical drains in soft ground under embankment combined with vaccuum loading, Computers and Geotechnics J.,Vol.35, Issue 5;.