##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Hệ thống nén dọc trục đa tầng và thực nghiệm nén cây tre

Lê Trung Phong , Đặng Tuấn Phong

Tóm tắt

Thí nghiệm nén dọc trục là một trong những thí nghiệm cơ bản để đánh giá khả năng chịu tải của vật liệu hoặc cấu kiện kết cấu. Trong nghiên cứu này, một hệ thống nén dọc trục đa tầng cơ động cho phép nén được với nhiều mẫu với nhiều khoảng độ dài khác nhau. Cùng với đó, một hệ thống gia tải, đọc lưu dữ liệu tự động, hiển thị dữ liệu đo theo thời gian thực cũng được thiết kế cho hệ thống thí nghiệm. Ba thí nghiệm thử trên các mẫu tre để đánh giá nhanh hệ thí nghiệm đã được thực hiện cho thấy khả năng ứng dụng của hệ thí nghiệm. Việc thiết kế và vận hành hệ thí nghiệm giúp các nhà nghiên cứu làm chủ được công nghệ, tránh những hạn chế khi sử dụng một hệ thống đồng bộ từ các nhà sản xuất.

Tài liệu tham khảo

  1. . Dominick Rosato, Donald Rosato, Plastics Engineered Product Design, Elsevier Science, 2003, ISBN 9781856174169.
  2. . TCVN 8168-2010, Tiêu Chuẩn Việt Nam – Tre-xác định các chỉ tiêu cơ lý.
  3. . TCVN 5574-2018, Tiêu Chuẩn Việt Nam – Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.