##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Công nghệ vật liệu xanh từ giải pháp cách nhiệt môi trường cho công trình nhà ở

Tạ Văn Phấn

Tóm tắt

Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường (vật liệu xanh) đang trở thành xu thế tất yếu và là mục tiêu hướng tới của ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Công trình xanh là công trình được thiết kế, xây dựng và vận hành theo hướng giảm thiểu các tác động đến môi trường, sử dụng  hợp lý các nguồn tàinguyên và cung cấp môi trường sống và làm việc tốt cho người sử dụng. Gạch mát có thể coi là một sản phẩm vật liệu xanh chống nóng, cách âm rất hiệu quả cho các công trình, nhà ở.

Tài liệu tham khảo

  1. . Nguyễn Xuân Quý, Trần Văn Sơn, Vũ Hoàng Hiệp, Nguyễn Cảnh Cường, Hoàng Minh Đức (2015), Giải pháp cách nhiệt, cách âm cho công trình xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội.
  2. . Nguyễn Thị Tâm, Lê Cao Chiến (2022), Vật liệu xây dựng xanh - Xu thế của tương lai, Tạp chí điện tử của Bộ Xây dựng.
  3. . Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh,.
  4. . Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020.
  5. . https://www.vietnamplus.vn/lien-hop-quoc-ghi-nhan-2022-la-mot-trong-8-nam-nong-ky-luc/841144.vnp