Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu chế tạo vật liệu bột nano ZnO với tác nhân khử đi từ dung dịch chiết của lá cây mẫu đơn Tải xuống Tải xuống PDF