##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Nghiên cứu sử dụng cốt liệu san hô thay thế một phần cốt liệu thông thường trong sản xuất bê tông xi măng

Ngô Ngọc Thủy , Vũ Đình Lợi , Đinh Quang Trung

Tóm tắt

Bài báo trình bày một số kết quả trong việc sử dụng nước biển thay thế nước ngọt, cát san hô thay thế cát tự nhiên, đá san hô thay thế một phần đá tự nhiên trong sản xuất bê tông xi măng, thử nghiệm lựa chọn thành phần cấp phối để chế tạo bê tông sử dụng nước biển, cát đá san hô có độ sụt 40mm đến 60mm, cường độ tới 35MPa, các bước chính trong quy trình thi công bê tông sử dụng nước biển, cát đá san hô, so sánh kết quả về độ sụt hỗn hợp bê tông sử dụng nước biển, cát đá san hô với bê tông xi măng thông thường. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có ở vùng ven biển và hải đảo để chế tạo bê tông góp phần giảm giá thành sản phẩm đồng thời đặc biệt có ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng khi cần củng cố nâng cấp các công trình phòng thủ ở khu vực hải đảo trong những thời điểm bất ổn về giao thông đường biển trong khu vực.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Hồng Bỉnh và tác giả (2007), Dùng vật liệu tại chỗ không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng quy định (sét và muối) cải tạo thành công cốt liệu bê tông xi măng, kè bê tông lấn biển, chắn sóng tránh sỏi lở bảo vệ bờ biển Cần Giờ tại ấp Đông Hòa, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án sản xuất thử nghiệm.
  2. PGS.TS Phạm Hữu Hanh (2012), Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao dùng cho công trình biển từ nguyên vật liệu sẵn có ở Việt Nam, Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp bộ, Hà Nội.
  3. Phạm Kim Thành, Đào Thanh Tùng (2015), “Ảnh hưởng của nước biển và cát biển tới cường độ của bê tông trong điều kiện Phú Yên - Việt Nam”, Tạp chí xây dựng, số tháng 12/2015, tr.140-143.
  4. Vũ Ngọc Anh, Trương Minh Trí, Đào Kim Thành (2016), “Bê tông từ cát biển và nước biển”, Tạp chí xây dựng, số tháng 3/2016.