Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sử dụng cốt liệu san hô thay thế một phần cốt liệu thông thường trong sản xuất bê tông xi măng Tải xuống Tải xuống PDF