Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D Tải xuống Tải xuống PDF