Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu sự sụp đổ lũy tiến của khung bê tông cốt thép toàn khối chịu tải trọng nổ tiếp xúc và đề xuất một số giải pháp kháng sập Tải xuống Tải xuống PDF