Quay trở lại Chi tiết Bài báo Mô hình động lực học của hệ thu thập năng lượng sử dụng dầm có hai vị trí cân bằng Tải xuống Tải xuống PDF