##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Tính toán khả năng chịu lửa của cột bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn EN 1992-1-2

Khổng Trọng Toàn , Vũ Công Thành

Tóm tắt

Bài báo trình bày nguyên tắc thiết kế chung và phương pháp tính toán đơn giản cho cấu kiện cột bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Châu âu EN 1992-1-2 về thiết kế kết cấu cột bê tông cốt thép trong điều kiện cháy. Quy trình tính toán theo phương pháp đơn giản và minh họa thông qua ví dụ tính toán. Kết quả cho thấy khi tăng chiều dày lớp bê tông bảo vệ và hàm lượng cốt thép thì khả năng chịu lực khi cháy của cột tăng lên, tuy nhiên khi thời gian cháy tăng lên thì khả năng chịu lực khi cháy của cột cũng giảm đi.

Tài liệu tham khảo

  1. QCVN 06:2010/BXD, “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”. Hà nội. 2010.
  2. TCVN 5574:2018, “Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép”. Hà Nội. 2018.
  3. Thắng, N. T., Ninh, N. T., “Biểu đồ tương tác của cột bê tông cốt thép ở nhiệt độ cao theo tiêu chuẩn Châu Âu EC2”, Tạp chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng – Đại học Xây dựng, 10(2):55-61, 2016.
  4. Thắng, N. T., “Ảnh hưởng của sự bố trí cốt thép dọc tới khả năng chịu lực của bê tông cốt thép tại nhiệt độ cao”, Tạp chí xây dựng, No. 56, Vol. 5, pp. 141-144, 2017.
  5. Đồng, P. T., “Thiết kế sàn bê tông cốt thép chịu lửa theo tiêu chuẩn EN 1992-1-2”. Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Xây dựng. Hà nội, 2018.
  6. EN 1992-1-2 (2004), Eurocode 2: Design of Composite Steel and Concrete Structures, Part 1-2: General rules – Structural fire Design.