Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu xuyên của đạn vào bê tông Tải xuống Tải xuống PDF