Quay trở lại Chi tiết Bài báo Đánh giá sự thay đổi diện tích bề mặt không thấm của khu vực thành phố Thanh Hóa bằng chỉ số đất xây dựng NDBI Tải xuống Tải xuống PDF