##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Áp dụng phân tích chuỗi giá trị (value chain analysis) trong đánh giá các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản căn hộ du lịch (condotel) trong giai đoạn thực hiện dự án tại Việt Nam

Trương Văn Nam , Nguyễn Anh Thư

Tóm tắt

Nghiên cứu này thực hiện việc đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản (BĐS) căn hộ du lịch (Condotel) trong giai đoạn thực hiện dự án tại Việt Nam dựa trên phương pháp phân tích chuỗi giá trị (Value chain analysis). Nền tảng của nghiên cứu dựa trên chuỗi giá trị của Nick B. Ganaway, (2006) “Chuỗi giá trị cho dự án đầu tư xây dựng” một chuỗi giá trị phù hợp cho dự án BĐS Condotel tại Việt Nam được xây dựng. Có 40 yếu tố yếu tố ảnh hưởng đã được xác định, bằng cách xem xét các tài liệu nghiên cứu trước; các báo cáo chuyên ngành BĐS, và các cuộc phỏng vấn chuyên sâu với các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng-BĐS ở Việt Nam, 40 yếu tố trên đươc xem xét sự phù hợp về tính chất để xếp vào 10 nhóm khái niệm trong chuỗi đã được xây dựng. Một bảng câu hỏi khảo sát được phát ra bằng hình thức gửi mail và gửi qua các mạng xã hội đến các đối tượng có sự hiểu biết về BĐS Condotel. Điều này mang lại 202 phản hồi hợp lệ để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu xác định được 39 yếu tố thuộc 10 nhóm có ảnh hưởng đến giá trị BĐS Condotel trong giai đoạn thực hiện dự án, trong đó có 8 nhóm ảnh hưởng trưc tiếp gồm:(A1) Thu hồi đất; A2) Phát triển dự án; (A3) Hoạt động Thiết kế; (A4) Đấu thầu (lựa chọn nhà thầu); (A6) Tiếp thị và bán hàng; (B1) Sự đầy đủ và vị trí của các cơ sở và thiết bị; (B2) Hiệu lực, hiệu quả của hệ thống tài chính kế toán & kiểm soát chi phí chung; (B3) Hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý kinh doanh, ảnh hưởng gián tiếp có 2 nhóm gồm: (A5) Hoạt động xây dựng; (B4) Quản lý nhân sự & thông tin. Qua kết quả nghiên cứu ta cũng thấy được rằng các hoạt động chính trực tiếp làm gia tăng giá trị cho BĐS condotel, nhưng chúng không nhất thiết phải quan trọng hơn các hoạt động hổ trợ, việc phân các yếu tố thành các hoạt động, các nhóm khái niệm với mục đích chung là để tìm ra và đánh giá được nhóm nào, yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị BĐS condotel để từ đó có các giải pháp hoặc cải tiến các nhóm hoặc các yếu tố ành hưởng tiêu cực để nâng cao hơn nữa giá trị của condotel.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Ngọc Minh, Donald Trump chiến lược đầu tư bất động sản. Nhà xuất bản Lao Động, 2018.
 2. Hoàng Mai, “Báo cáo nghiên cứu trị trường Du lịch và Bất động sản du lịch Biển Việt Nam, Crystal Bay”, Nha Trang, 2018.
 3. Michael E. Porter, Competitive Advantage. The Free, 1985.
 4. Đoàn Mạnh Cương, “Quản lý kinh doanh khách sạn căn hộ và biệt thự du lịch (Phần 1: Tổng quan về condotel và thực trạng ở Việt Nam)”, Tổng cục du lịch, 2019. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/29479.
 5. Nguyễn Hữu Trí, “Condotel đã phát triển như thế nào tại Việt Nam”, Báo xây Dựng, 2017. https://baoxaydung.com.vn/condotel-da-phat-triennhu-the-nao-tai-viet-nam-201476.html.
 6. J. F. Hair Jr et al, Exploratory Factor Analysis, Pearson Ed. 2013.
 7. D. T. T. Nguyễn Quyết Thắng, “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thị trường Condotel: Nghiên cứu trường hợp tại Phú Quốc, Kiên Giang”, Kinh tế và Dự báo, vol 33, số p.h 0866–7120, tr 161–164, 2018.
 8. Nguyễn Hoàng, “Báo cáo thi trường bất động sản nhà ở - Quý 3/2020”, TP. Hồ Chí Minh, 2020.
 9. Mark C.K. Lu, “The Causes and Consequences of Condo Hotel Conversion in Waikiki, Hawaii”, Massachusetts Institute Of Technology, 2005.
 10. Đ. Đ. T. Nguyễn Hữu Cường, “Các yếu tố về cảm nhận ảnh hưởng đến giá bán của căn hộ cao cấp”, J. Asian Financ. Econ. Bus., vol 7, số p.h 5, tr 185–194, 2020.
 11. Nguyễn Hữu Nhiên, “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị BĐS ở Tp. Hồ Chí Minh, Trường hợp áp dụng tại địa bàn Quận 6 đề xuất kiến nghị, giải pháp”, Đai học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2019.
 12. JLL Viet Nam, “Tổng quan Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Q2.19”, 2019.
 13. I. P. Nadja Ferlan, Majda Bastic, “Influential Factors on the Market Value of Residential Properties”, Inz. Ekon. Econ., vol 28, số p.h 2, tr 135–144, 2017.
 14. Nguyễn Bá Thọ, “Phân tích và quản lý rủi ro trong đầu tư bất động sản du lịch”, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, 2010.
 15. Rong Zeng, “Attributes influencing home buyers’ purchase decisions : a quantitative study of the Wuhan residential housing market”, Southern Cross University, Lismore, NSW, Australia, 2013.
 16. Lê Đại Nghĩa, “Quyết định mua nhà ở giá rẻ của người tiêu dùng ở miền Bắc Việt Nam”, Đại học Ifugao State, 2017.