Quay trở lại Chi tiết Bài báo Áp dụng phân tích chuỗi giá trị (value chain analysis) trong đánh giá các yếu tố tác động đến giá trị bất động sản căn hộ du lịch (condotel) trong giai đoạn thực hiện dự án tại Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF