##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Những rủi ro kỹ thuật nhà thầu thi công thường gặp khi thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up

Cù Huy Tình

Tóm tắt

Việc thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up thường gặp nhiều rủi ro về mặt kỹ thuật. Những rủi ro kỹ thuật này làm ảnh hưởng đến công trình lân cận, kéo dài tiến độ, giảm chất lượng công trình, gây mất an toàn và tăng giá thành xây dựng. Bài báo phân tích các nguyên nhân rủi ro và đề xuất một số lưu ý nhằm hạn chế rủi ro với các Nhà thầu khi thi công tầng hầm theo phương pháp Bottom-up.

Tài liệu tham khảo

  1. Công nghệ thi công cọc khoan nhồi và tường barrette - PGS Lê Kiều
  2. Lập kế hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng - TS Lê Anh Dũng
  3. Những sự cố điển hình thi công cọc khoan nhồi - PGS.TS Nguyễn Việt Trung
  4. Quản lý dự án xây dựng - Viện sĩ, TSKH Nguyễn Văn Đáng
  5. Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp xây dựng - TS Lê Anh Dũng, TS Bùi Mạnh Hùng
  6. Quy định về chất lượng thi công tường vây Barette - Ths Trần Đức Cường biên dịch tài liệu của Gue & partners DNBHD
  7. Project management - Sapiro V.D và các tác giả
  8. Thi công neo đất trong xây dựng tầng hầm nhà cao tầng - Nguyễn Thành Phúc.