Quay trở lại Chi tiết Bài báo Thi công tôn nền sử dụng hệ cốp pha nhựa dùng một lần Tải xuống Tải xuống PDF