##common.pageHeaderLogo.altText##
Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng

ISSN:

Website: www.jomc.vn

Kiến trúc Tịnh xá Ngọc Viên

Nguyễn Tiến Đạt

Tóm tắt

Hệ phái Khất sĩ (HPKS) do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập với chủ trương kết hợp 2 hệ phái Bắc truyền và Nam truyền với phương châm “Nối truyền Thích Ca chánh pháp”. Tuy được ra đời muộn nhưng HPKS đã và đang phát triển rất mạnh, tập trung chủ yếu ở khu vực Nam Bộ.


Đến năm 2020, tỉnh Vĩnh Long có 205 cơ sở thờ tự trong đó 20 công trình là Tịnh xá. Kiến trúc Tịnh xá ở Vĩnh Long có sự ảnh hưởng lớn vì Vĩnh Long là quê hương của Tổ sư và cũng là nơi có ngôi Tổ đình của hệ phái, là Tịnh xá Ngọc Viên. Công trình này được hình thành theo dưới sự sáng lập của Tổ sư và được xem là một mô hình tương đối hoàn chỉnh có giá trị nhất trong kiến trúc hệ phái Khất sĩ tại Vĩnh Long và cả khu vực Nam bộ. Nghiên cứu này sẽ phân tích kiến trúc của ngôi Tịnh xá Ngọc Viên thông qua quy hoạch tổng thể đến kiến trúc của từng hạng mục và cả các chi tiết trang trí. Từ đó nhận định được đặc điểm kiến trúc và các giá trị của công trình làm cơ sở cho việc phát huy các giá trị của công trình này và các Tịnh xá khác trong khu vực.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Tiến Đạt (2018), Giá trị kiến trúc tịnh xá tại Vĩnh Long, Trường Đại Học Kiến Trúc TP.HCM, Luận văn thạc sĩ, TP.HCM.
  2. Huỳnh Thị Kim Loan và Lê Thị Hồng Na (2016), “Kiến trúc Phật giáo tỉnh Vĩnh Long”, Tạp chí Xây dựng, trang 74-77, số 10/2016.
  3. Thượng Tọa Giác Toàn (2015), 100 ngôi Tịnh xácủa hệ phái Khất Sĩ, NXB Tổng Hợp, TP.HCM.
  4. Giáo hội PGVN – HPKS (1998), “Chơn Lý – Luật nghi Khất Sĩ”, NXB TP.HCM.