[1]
Linh, N.T.T., Song, L.T. và Chiến, L.C. 2021. Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 11, 6 (tháng 12 2021), Trang 112 – Trang 119. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.6.2021.210.