[1]
Huy, V.B. , Đẹt, Đoàn V. và Học, C.V. 2022. Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng. 11, 05 (tháng 2 2022), Trang 86 – Trang 91. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.234.