(1)
Linh, N. T. T.; Song, L. T. .; Chiến, L. C. . Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi Và kết cấu Che nắng. JOMC 2021, 11, Trang 112 - Trang 119.