(1)
Lăng, V. H. . Đánh Giá một số đặc trưng Cơ bản Nút Giao thông vòng Quanh đảo Trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. JOMC 2022, 11, Trang 151 - Trang 155.