(1)
Đan, N. T. T. . Ứng dụng BIM Trong đào tạo kiến Trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây. JOMC 2022, 11, Trang 179 - Trang 183.