(1)
Thế, N. H. Mô hình động lực học của hệ Thu thập năng lượng sử dụng dầm Có Hai vị Trí cân bằng. JOMC 2021, Trang 52 - Trang 55.