Quân, L. H. ., Ngọc, T. B., Uy, P. V. ., & Hồng, T. T. (2021). Nghiên cứu dập tắt dao động của vật nâng và móc treo trong mô hình xe con cần trục ở dạng con lắc hai bậc tự do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào . Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(6), Trang 127 – Trang 143. https://doi.org/10.54772/jomc.6.2021.200