Linh, N. T. T., Song, L. T. ., & Chiến, L. C. . (2021). Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(6), Trang 112 – Trang 119. https://doi.org/10.54772/jomc.6.2021.210