Huy, V. B. ., Đẹt, Đoàn V. ., & Học, C. V. . (2022). Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), Trang 86 – Trang 91. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.234