Đan, N. T. T. . (2022). Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), Trang 179 – Trang 183. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.249