LINH, N. T. T.; SONG, L. T. .; CHIẾN, L. C. . Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 6, p. Trang 112 – Trang 119, 2021. DOI: 10.54772/jomc.6.2021.210. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/210. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.